Månedsarkiv: november 2015

DSC_0795

Matematisk Rejselegat

I juni 2016 modtog jeg Rejselegat for Matematikere. Modsat de fleste andre legater, er det ikke et man søger. Hvert år bliver der udtrukket to personer blandt dem, som har færdiggjort et speciale indenfor et matematisk fag siden sidste trækning. I år vandt jeg som aktuar og det andet gik til en matematikøkonom. Man bliver kontaktet af advokaten bag legatadministrationen pr brev, hvis man har vundet.

Matematisk Rejselegat udskiller sig også fra andre legater i, at det dækker alle udgifter til ophold, studie, rejse osv. i et år for en selv og ens ægtefælle/kæreste og eventuelle børn. Det eneste, som ikke er betalt, er studieudgifter til medrejsende. Til gengæld kræver de, at man tager afsted indenfor det næste år, at man læser nogle relevante fag og at man max holder 5 ugers ferie. Desuden er der nogle krav til rapportering. Kvartalsmæssigt skal skrives et fagligt dokument, bestående af en faglig del og en social/kulturel del, hvor hver del er af et par siders længde. Desuden skal man op til et år efter hjemkomsten stå til rådighed med sin viden og erfaring, fx som en artikel eller foredrag.

Det må siges at det er lidt overvældende at modtage. At få muligheden for at rive et år ud af kalenderen for at opleve andre kulturer og dygtiggøre sig indenfor sit fag, er en fantastisk mulighed. Men der er selvfølgelig også ting der gør, at nogle vælger at sige nej til legatet. Dette har meget at gøre med ens situation som nyligt uddannet. Har man fået job? Hvordan er ens boligsituation? Kan ens ægtefælle/kæreste tage med eller er de bundet af job? Har man råd?

Netop det sidste virker måske som et overraskende spørgsmål, men man skal være opmærksom på, at legatet er delvis skattepligtigt. F.eks. er udgifter til studiestedet skattefri mens ferier ikke er det. Desuden kan man være bundet af udgifter herhjemme, som man ikke kan slippe. I vores tilfælde (som adskiller sig fra de fleste studerende) har vi to biler og et hus. Huset kan selvfølgelig udlejes, men lejen dækker ikke hele afdraget på lånet, så cashflowet bliver negativt. Bilerne kan sælges, men det kræver så, at vi køber to nye når vi kommer hjem, så vi har valgt at sende dem i pasning hos familie. Andre nyuddannede kan være heldige, at de bor i lejelighed som kan opsiges, og de derved ikke har faste udgifter, der skal dækkes.

Tilbage står job. Min arbejdsplads var heldigvis meget forstående. De ville selvfølgelig nødigt undvære mig, men ville ikke stå tilbage for den kæmpe mulighed det var for mig. Min mands arbejdsplads var også klar med orlov, så vi har begge jobs at vende hjem til.

Så for os tog det nogle uger at afklare om kabalen gik op (andre svarer ja på under 24 timer). Når man så har sagt ja, skal man finde ud af hvor man vil hen. Der er frit valg på alle hylder og dette gør det faktisk svært at vælge. Man kan vælge at have base flere steder eller et sted. For at Christian også kunne lave noget fornuftigt og til dels også fordi vi har hund med, har vi valgt base et enkelt sted og at tage ud på to konferencer, som vi kombinerer med efterfølgende ferie.

Når man har fundet ud af hvor man gerne vil hen og tilhørende uddannelsessteder, lægger man et budget, som skal godkendes af bestyrelsen for legatet. Man kan godt få at vide, at man skal skære ned. Dette gjorde, at vi gik fra tre konferencer til to, hvilket også var helt okay.

For kort at opsummere vores år, er planen at vi tager til Cookeville, Tennessee til januar 2016. Dette bliver vores base indtil december 2016, hvor vi tager til konference i Sydney, Australien med efterfølgende ferie og herefter hjem lige inden nytår. Til maj, hvor der er ferie mellem forår og sommersemester, tager vi et par uger i et motorhome, hvor vi kører rundt i den vestlige del af USA. Senere på sommeren skal vi på konference i Kina med efterfølgende ferie i asien, som ikke er nærmere planlagt.

Vi glæder os til 2016 og til at de sidste detaljer falder på plads (er der nogen som vil leje et hus???)